MapInfo 11 full - Phần mềm Vẽ bản đồ

Nhấp vào link để download
Mapinfo 11 full

Download phần mềm tại trung tâm download phần mềm

Đăng tin Rao Vặt

Xem Thông tin công nghệ


Link moi - MapInfo Professional là phần mềm hệ thống thông tin địa lí do công ty MapInfo (nay là Pitney Bowes) sản xuất. Phiên bản hiện hành là MapInfo Professional 10.0. Biểu tượng của phần mềm MapInfo Professional MapInfo Professional là phần mềm chạy trên môi trường Windows, có chức năng kết nối với các ứng dụng Windows khác (chẳng hạn như Microsoft Office). Trên nền một văn bản Office có thể tạo một bản đồ MapInfo cho phép người dùng tương tác được.

Lưu ư rằng file crack này chỉ hoạt động tốt với MapInfo 8.0 trên nền Window XP, c̣n nếu bạn sử dụng các phiên bản khác hoặc các hệ điều hành khác hoặc Window 7, Window Vista th́ việc crack này gần như không thực hiện được.
II. Thiết lập máy in A0:
II.1 Thiết lập trên máy tính: Vào Control Panel => Add printer => Chọn local (bỏ dấu tích bên dưới) =>Next => mở đến bộ cài MapInfo => Printer => In.f => Chọn số 3 => No => Next => Finish
II.2. Thiết lập máy in:
Chuột phải máy in => Properties => Paper standard => Chọn ô đầu tiên, c̣n lại bỏ hết.
Chọn printing preferences => New configure => ISO A0 => Apply =Ok
III. Thiết lập file .prj chứa hệ quy chiếu:
Sử dụng hệ quy chiếu chuẩn của Việt Nam VN2000
Trước năm 2000, Việt Nam thường sử dụng hệ UTM, lưới chiếu WGS-84 của Mỹ, từ năm 2000 trở đi, Cục địa chính công bố hệ VN2000. Tuy nhiên cho đến nay cũng ít đơn vị vẫn ít sử dụng hệ VN2000.
File MAPINFOW.prj là file chứa các thông số của hệ quy chiếu. Khi cài đặt MAPINFO mặc định file MAPINFO.prj là file chứa hệ quy chiếu của Mỹ. V́ vậy, phải cài đặt đè file MAPINFOW.prj từ bộ cài vào C:Program Files MapInfoProfessional để sử dụng hệ quy chiếu của Việt Nam

Reduced: 87% of original size [ 820 x 598 ] - Click to view full image