Order topology = discrete topology on a set?

Printable View