discrete probability density function!

Printable View