Poisson / hypergeometric distribution help please?

Printable View