Prove Q(\sqrt{2}+\sqrt{3})=Q(\sqrt{2},\sqrt{3})

Printable View